Home
 Print deze pagina
 Log in
 Contact
KRID
  
Home
 
Nieuws
 
Contact
 
 Brandwerendbouwen.nl
 
Welkom op brandwerendbouwen.nl

 

Informatie delen is belangrijk

Brandwerendbouwen.nl biedt u de mogelijkheid om op een eenvoudige wijze alle informatie omtrent (bouwkundige) brandveiligheidsmaatregelen in een project met anderen te delen.

Alle informatie die opgeslagen wordt op brandwerendbouwen.nl is digitaal, secured en 24/7 beschikbaar. U hoeft nooit meer te zoeken.

Kennis delen is belangrijk

De brandveiligheid van gebouwen vraagt om een integrale aanpak. De kans op fouten wordt kleiner als alle partijen, die bij het project betrokken zijn, toegang wordt verschaft tot relevante informatie.

Bovendien: door de informatie centraal beschikbaar te stellen wordt de onderlinge samenwerking bevorderd.

Naast de projectmatig opgeslagen informatie biedt brandwerendbouwen.nl de mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in testrapporten, attesten en certificaten van brandwerende producten, zoals glas, wanden, deuren, brandkleppen, afdichtingen en andere brandwerende materialen. 

Wettelijke eis

De relevante informatie omtrent de brandveiligheid van een gebouw komt samen in de bouwvergunning en de gebruiksvergunning (voor complexere gebouwen). Deze vergunningen schrijven voor dat informatie vóór aanvang van de bouw en vóór aanvang van het gebruik beschikbaar moet zijn (voor handhaving). Veelal wordt niet aan deze eisen voldaan en worden vertraging en/of boetes geriskeerd.

Alle essentiële gegevens omtrent de bouw en de ingebruikname van een bouwwerk dient de gebruiker tenminste 7 jaar te bewaren. Ook schrijft het gebruiksbesluit voor dat veranderingen aan de brandveiligheidsmaatregelen inzichtelijk dienen te zijn.  

Kostenbesparend

Met behulp van de geavanceerde beheersmodule van brandwerendbouwen.nl beheert u zelf alle gegevens en bent u zelf in staat uw onderaannemers te kiezen. De module van brandwerendbouwen.nl biedt applicateurs de mogelijkheid om op een efficiënte manier alle doorvoeringen in een gebouw zichtbaar te maken.

Nooit meer wachten tot informatie door derden beschikbaar wordt gesteld; alle informatie is immers 24/7 toegankelijk. Tijd en geld worden bespaard; u hoeft slechts één digitale bron te raadplegen en gegevens kunnen nooit verloren gaan.

KRID

Door gegevens (foto's, rapporten, tekeningen, etc.) te voorzien van een uniek nummer (KR IDentificatie) kunnen deze gegevens op een eenvoudige manier teruggevonden worden. Ervaring met diverse projecten leert dat de informatie op deze manier wel op de juiste plaats terecht komt.

Eenvoud

Eenvoudiger kan het eenvoudig niet. Vanzelfsprekend wordt brandwerendbouwen.nl voordurend verbeterd.

Abonnement

Toegang tot de beheermodule krijgt u door middel van een abonnement.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ing. P.D. de Koning. Telefoon 078 614 81 11 of email paul@brandwerendbouwen.nl.

Wij staan u graag te woord.

 

 

 

 

Ga een pagina vooruit
 Terug  Verder


hot news